#DefendingUkraine
14.10.2022
Light a Memory Candle, 26.11.2022, 16:00, Hietaniemen hautausmaa, Helsinki
24.11.2022

Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:n mielipide venäjämielisten kulttuuriyhdistysten toiminnasta ns. “Ukrainan tueksi”

Suomen mediassa jaetaan tietoja Helsingissä 19.11.2022 järjestettävästä konsertista “Itämeri soi Ukrainalle”.

Kyseessä oleva konsertti on jatkoa suomalaisen yhdistyksen Romanssimusiikin edistämisyhdistys ry:n (nykyään Musiikkisilta ry) pitkäaikaiselle venäläis-suomalaiselle projektille Romantiikan Jättiläiset. Romanssimusiikin edistämisyhdistys ry on perustettu vuonna 2008, ja sen tarkoitus on ollut kulttuurisen vuoropuhelun rakentaminen Suomen ja Venäjän välille romanttisen musiikin avulla. Yhdistyksestä ja sen toiminnasta voi lukea lisää Helsingin Sanomien artikkelista:  https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008958249.html.

Tässä yhteydessä näemme tarpeelliseksi tuoda esiin, että Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry ei ole osallinen konsertin järjestämiseen tai tue sitä.

Lisäksi Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry yhtyy Ukrainan valtion elinten, kuten Ukrainian Institutin ja Ukrainan kulttuuri- ja tiedotuspolitiikan ministeriön julkaisemiin mielipiteisiin, ja siksi:

  • tuomitsee Venäjän ja Ukrainan sovinnontekemisen kulttuurin kautta sodan aikana, mukaan lukien ukrainalaisten hahmojen osallistuminen venäjämielisten yhdistysten tapahtumiin, koska tällainen yhteistyö legitimoi tällaiset instituutiot, humanisoi hyökkääjän imagoa, alentaa Venäjän sotaa koskevaa retoriikkaa Ukrainassa ja heikentää venäläisen yhteiskunnan kollektiivista vastuuta;
  • on vakuuttunut, että kaikki järjestöt ja hankkeet, jotka edistävät tai ovat edistäneet suoraan tai epäsuorasti Kremlin myönteisiä kertomuksia, ovat yhteisvastuussa yli kahdeksan vuotta kestäneestä julmasta sodasta Ukrainaa vastaan;
  • vastustaa kaikkea yhteistyötä venäjämielisten yhdistysten ja niiden johtohenkilöiden kanssa;
  • korostaa, että Ukrainan instituutin kannan mukaan “kaikkea apua ei mitata rahassa tässä ja nyt. Yhtä tärkeä on mainepääoma, josta riippuvat suoraan kilpailuetumme kansainvälisellä kulttuurikentällä ja tulevaisuuden taloudellinen hyvinvointi. Maine on luottamuksen taso.”

Kehotamme ukrainalaisia järjestöjä ja esiintyjiä olemaan hyvin varovaisia yhteistyöpyyntöjen osalta sellaisten ulkomaisten organisaatioiden kanssa, joilla on venäjämielinen toimintatausta, mistä on tullut yksi nykyisen täysimittaisen sodan tekijöistä.